Atvērtā Kopa 2014 – rezultāti

Olimpiādes darbi ir izlaboti, un varam izziņot visu gaidītos olimpiādes rezultātus:
tos atradīsiet šeit.

Rezultātu tabulas šogad kļuvušas krietni garākas 🙂 – olimpiāde pulcēja 216 komandas no 31 skolas, iesaistot jau aptuveni 1300 jaunos matemātiķus. Jāsaka liels jo liels paldies mūsu labotāju komandai, kas palīdzēja raiti ar šīm tabulām tikt galā:

Elīnai Pavlovskai, Katrīnai Sproģei, Dāvim Sparinskim, Emīlam Dālderim,
Dāvim Zavickim, Andrim Potrebko, Arnim Katkēvičam, Kristapam Čivkulim.

Šogad ir ievērojami uzlabojušies rezultāti vieglajos un vidēji vieglajos uzdevumos, un tas ir novērojams visās klašu grupās. Grūtākie uzdevumi vēl arvien nav bijusi viegla pastaiga nevienai komandai. Jāuzteic skolas, kurām izdevies iegūt apbalvojumus visās klašu grupās: Siguldas Valsts ģimnāzija, Cēsu Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un Rīgas Franču licejs. Īpaši gribētos apsveikt Cēsu Valsts ģimnāzijas komandu Burbulīši, kas ir spējusi saglabāt līderkomandas godu arī 8. klašu grupā. Pie olimpiādes priekiem jāmin arī jaunpienākušo skolu labie panākumi no atzinībām līdz pat 2. vietai.

Olimpiādes noslēguma pasākums notiks 12. decembrī plkst. 13:30 Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas aulā. Uzvarētājiem būs arī sarūpētas balvas, pateicoties mūsu dāsnajiem atbalstītājiem Raivim Kalniņam no Brain Games un Kalvim Apsītim.

Gaidot noslēguma pasākumu, aicinām ielūkoties foto reportāžā no labošanas un pašas olimpiādes:

(skatīt arī pārējās bildes)

Paldies visām skolām un komandām, kas piedalījās!

Uz tikšanos,
Andis Orbidāns un Atvērtās Kopas komanda

Atvērtā Kopa 2013 – jubileja!

Kā jau katru gadu, mēs vēlētos atklāt matemātikas olimpiāžu sezonu ar mūsu komandu olimpiādi. Tādēļ aicinām visus pieteikties Atvērtajai Kopai 2013: Desmit no desmit. Apakšnosaukums ir par godu mūsu olimpiādes desmitgadei – tā pirmo reizi tika organizēta jau 2004. gadā. Toreiz gan piedalījās tikai Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni un mēs paši vēl nebijām beiguši mācības vidusskolā 🙂 .

Tātad, olimpiādes formātā nekas nav mainījies:

  • piedalīties aicinām 7.-11. klašu komandas
  • komandu drīkst veidot 2 -7 skolēnu sastāvā
  • pieteikšanās, kā ierasts, notiek caur interneta formu.

Būtiskākie olimpiādes norises datumi:

  • pieteikšanās līdz 6. novembrim 
  • olimpiāde notiks 9. novembrī

Visu pārējo nepieciešamo informāciju par olimpiādes kārtību un norisi atradīsiet šeit! Ir ieteicams izlasīt gan olimpiādes nolikumu, kā arī apskatīt atjaunoto iepriekšējo olimpiāžu arhīvu (tagad ar visiem uzdevumiem no pēdējām deviņām olimpiādēm).

Vēlot jauku un saulainu darba nedēļu,

Andis Orbidāns un visa Atvērtās Kopas komanda