Nolikums

Nolikums printēšanai

 1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
  1. veicināt un padziļināt skolēnu matemātikas apguvi;
  2. palīdzēt skolēniem sagatavoties citām olimpiādēm;
  3. pilnveidot skolēnu iemaņas strādāt komandā.
 2. Olimpiādi organizē Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Dace Andžāne un tās absolventi Reinis Cirpons, Toms Elvijs Šusts, Elīza Gaile, Ingus Jānis Pretkalniņš, Reinis Irmejs, Aleksandrs Zajakins, Lūcija Dalbiņa, Eduards Bērziņš, Maija Priedniece un vairāki citi.
 3. Olimpiādē piedalās komandas, kas sastāv no 2 līdz 5 vienas skolas 7.-11. klašu skolēniem,
  1. katrā klašu grupā skolai var būt vairākas komandas, katra ar savu nosaukumu;
  2. katrā komandā drīkst būt skolēni tikai no vienas klašu grupas;
 4. Katra skola nosaka savu olimpiādes novērotāju, kurš/-a:
  1. uzrauga olimpiādes norisi un nodrošina nolikumā minēto noteikumu izpildi;
  2. rūpējas, lai komandām pietiktu olimpiādes uzdevumu kopijas un rakstāmpapīrs;
  3. kad uzdevumu risināšanai atvēlētais laiks ir beidzies, savāc no komandām uzdevumu risinājumus un nodod tos olimpiādes organizatoriem;
  4. nodrošina skolas iekšējo noteikumu ievērošanu un pārliecinās, ka telpas pēc risināšanas ir sakārtotas;
 5. Olimpiādes posmi:
  1. olimpiāde sastāv no diviem posmiem – atlases kārtas un galvenās olimpiādes;
  2. atlases kārtā piedalās visas komandas;
  3. uz galveno olimpiādi tiek aicinātas 35 pēc atlases rezultātiem labākās komandas no katras klašu grupas;
  4. olimpiādes organizatori drīkst uz galveno olimpiādi uzaicināt vairāk vai mazāk kā 35 komandas gadījumā, ja atlases rezultāti neļauj precīzi noteikt 35 labākās komandas.
 6. Par atlasi:
  1. Atlases norise:
   1. līdz 2019. gada 25. oktobra 23:59 katras skolas novērotājs/-a piesaka visas savas skolas komandas interneta adresē https://atvertakopa.lv/piesakies;
   2. līdz 2019. gada 7. oktobra 10:00 tiek izsūtīts epasts ar elektronisku saiti uz atlases uzdevumu elektroniskajām anketām;
   3. no 2019. gada 7. oktobra 10:00 līdz 25. oktobra 23:59 tiek atvērta atlases uzdevumu anketa;
   4. līdz 2019. gada 27. oktobra 23:59 olimpiādes organizatori izsūta atlases uzdevumu atrisinājumus, paziņo par atlases kārtas rezultātiem, un uzaicina katras klašu grupas komandas uz galveno olimpiādi;
  2. Atlases uzdevumu risināšana:
   1. atlases kārtā tiek piedāvāti divi uzdevumu komplekti – viens 7-9 klašu komandām un otrs 10-11 klašu komandām. Komandai jāizpilda tikai savai klašu grupai atbilstošais uzdevumu komplekts;
   2. uzdevumu komplekts sastāv no 11 uzdevumiem;
   3. uzdevumus drīkst risināt no 2019. gada 7. oktobra 10:00 līdz 25. oktobra 23:59;
   4. uzdevumus risinot, komandas dalībnieki drīkst apspriesties tikai savā starpā;
   5. risinot atlases uzdevumus drīkst izmantot visa veida palīglīdzekļus, tai skaitā kalkulatoru, datoru, internetu, u.c.;
  3. Atlases atrisinājumu noformēšana, iesniegšana un vērtēšana:
   1. atlases uzdevumu atbildes un atrisinājumi ir jāiesniedz aipildot elektronisku anketu;
   2. anketā obligāti jānorāda komandas nosaukums, skola un skolotājas vārds, pretējā gadījumā olimpiādes organizatori patur tiesības anketu nelabot;
   3. ja no vienas komandas tiek saņemtas vairākas anketas, tad anketu atbildes tiek apvienotas sekojoši: katram jautājumam, ja uz jautājumu ir sniegta atbilde kaut vienā anketā, par galējo atbildi tiek uzskatīta atbilde, kas sniegta jaunākajā anketā, kurā parādās atbilde uz šo jautājumu. Piemēram, ja komanda vienā dienā iesūta trīs anketas ar sekojošajām atbildēm:
    13:00 Jautājums 1: A, Jautājums 2: Nav atbildes, Jautājums 3: A
    14:00 Jautājums 1: B, Jautājums 2: D, Jautājums 3: Nav atbildes
    15:00 Jautājums 1: C, Jautājums 2: Nav atbildes, Jautājums 3: Nav atbildes
    Tad apvienotā anketa izskatīsies šādi:
    Jautājums 1: C, Jautājums 2: D, Jautājums 3: A
    Šis noteikums ir spēkā lai ļautu komandām izlabot kļūdas atrisinājumos, kā arī lai kļūdainas anketas nosūtīšanas gadījumā būtu iespējams izmantot iepriekš nosūtītās atbildes;
   4. katra uzdevuma risinājumu vērtē ar 0–5 punktiem, tomēr maksimālais punktu skaits dažādiem uzdevumiem var atšķirties;
   5. vietas katrā klašu grupā piešķir balstoties uz punktu kopsummu;
   6. par noteikumu neievērošanu olimpiādes organizatori var samazināt komandas punktu skaitu vai komandu diskvalificēt.
 7. Par galveno olimpiādi:
  1. Galvenās olimpiādes norise:
   1. līdz 2019. gada 8. novembra 12:00 olimpiādes organizatori izsūta olimpiādes uzdevumus katras atlasītās dalībskolas novērotājam/-ai uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi;
   2. 2019. gada 9. novembrī plkst. 9:30 novērotāji izdala komandām uzdevumus (katras skolas novērotājs drīkst mainīt olimpiādes sākumu par 1 stundu);
   3. 2019. gada 9. novembrī (pasta zīmogs) jānosūta risinājumi

    Dacei Andžānei
    (ar norādi „Atvērtā Kopa”)
    Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
    Raiņa bulvāris 8
    Rīga, LV-1050

   4. iepriekš vienojoties, skolu novērotāji var risinājumus nodot personīgi kādam no olimpiādes organizatoriem;
   5. olimpiādes noslēguma pasākums un apbalvošana notiks 2019. gada 9. – 14. decembrī Rīgā (precīzs datums un laiks tiks paziņots).
  2. Olimpiādes uzdevumu risināšana:
   1. uzdevumu komplekts sastāv no 11 uzdevumiem katrā klašu grupā;
   2. komandas uzdevumus risina ne vairāk kā 3 astronomiskās stundas;
   3. dalībskolas nodrošina katru savas skolas komandu ar atsevišķu darba telpu;
   4. uzdevumus risinot, komandas dalībnieki drīkst apspriesties tikai savā starpā;
   5. darba tapšanā drīkst lietot tikai rakstāmlietas (tai skaitā arī lineālus, cirkuļus, dzēšgumijas u.tml.) un novērotāju izdalīto rakstāmpapīru;
   6. visiem citiem palīgmateriāliem (mobilajiem telefoniem, kalkulatoriem, datoriem, grāmatām, pierakstiem u.tml.) jāatrodas aizvērtās somās;
   7. komandas dalībnieki telpu darba laikā atstāj tikai, lai dotos uz tualeti ēkas iekšienē;
  3. Olimpiādes atrisinājumu noformēšana, iesniegšana un vērtēšana:
   1. olimpiādes atrisinājumi tiks laboti tikai tad, ja komanda ir izturējusi atlases kārtu;
   2. komandām jāiesniedz ne vairāk kā viens katra uzdevuma risinājums uz atsevišķas lapas ar komandas nosaukumu;
   3. risinājumiem jāpievieno titullapa ar komandas nosaukumu, dalībniekiem un skolu;
   4. melnraksta lapas nav jānodod;
   5. katra uzdevuma risinājumu vērtē ar 0–5 punktiem;
   6. vietas un apbalvojumus katrā klašu grupā piešķir, balstoties uz punktu kopsummu;
   7. par noteikumu neievērošanu olimpiādes organizatori var samazināt komandas punktu skaitu vai komandu diskvalificēt.
  4. Uzdevumu analīze:
   1. oficiālā uzdevumu analīze notiks Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā 2019. gada 9. novembrī plkst. 13:00;
   2. katra skola var rīkot uzdevumu analīzi savām komandām sev piemērotā laikā;
   3. olimpiādes organizatori izsūtīs konspektīvus uzdevumu risinājumus līdz 2019. gada 11. novembrim;
 8. Citi jautājumi:
  1. olimpiādes rīkošanā savā skolā vēlams iesaistīt 12. klases skolēnus, kuri var palīdzēt ar olimpiādes novērošanu, kā arī uzdevumu skaidrošanu pēc olimpiādes;
  2. ja rodas jautājumi, jāvēršas pie Toma Šusta (tomselvijs@gmail.com, 26460940), Elīzas Gailes (eliiza.gaile@gmail.com, 20224924), Reiņa Cirpona (reinis.cirpons@gmail.com, 27810537) vai Daces Andžānes (dace.andzane@gmail.com, 29150514).

1 thought on “Nolikums

 1. Atbalsojums: Atvērtā kopa 2016 beidzot ir klāt! | Atvērtā kopa

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s