Nolikums

Nolikums printēšanai

 1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
  1. veicināt un padziļināt skolēnu matemātikas apguvi;
  2. palīdzēt skolēniem sagatavoties citām olimpiādēm;
  3. pilnveidot skolēnu iemaņas strādāt komandā.
 2. Olimpiādi organizē Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Dace Andžāne un tās absolventi Edgars Jākobsons, Mārtiņš Kālis un Andis Orbidāns, Reinis Cirpons, Toms Elvijs Šusts, Elīza Gaile, Ingus Jānis Pretkalniņš, Reinis Irmejs, Aleksandrs Zajakins, Lūcija Dalbiņa, Eduards Bērziņš, kā arī skolas 12.klases skolēni: Maija Priedniece un vairāki citi.
 3. Olimpiādē piedalās komandas, kas sastāv no 2 līdz 7 vienas skolas 7.-11. klašu skolēniem,
  1. katrā klašu grupā skolai var būt vairākas komandas, katra ar savu nosaukumu;
  2. katrā komandā drīkst būt skolēni tikai no vienas klašu grupas;
 4. Katra skola nosaka savu olimpiādes novērotāju, kurš/-a:
  1. uzrauga olimpiādes norisi un nodrošina nolikumā minēto noteikumu izpildi;
  2. rūpējas, lai komandām pietiktu olimpiādes uzdevumu kopijas un rakstāmpapīrs;
  3. kad uzdevumu risināšanai atvēlētais laiks ir beidzies, savāc no komandām uzdevumu risinājumus un nodod tos olimpiādes organizatoriem;
  4. nodrošina skolas iekšējo noteikumu ievērošanu un pārliecinās, ka telpas pēc risināšanas ir sakārtotas;
 5. Olimpiādes norise:
  1. līdz 2018. gada 8. novembra 23:59 katras skolas novērotājs/-a piesaka visas savas skolas komandas interneta adresē https://atvertakopa.lv/piesakies;
  2. līdz 2018. gada 9. novembra 12:00 olimpiādes organizatori izsūta olimpiādes uzdevumus katras dalībskolas novērotājam/-ai uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi;
  3. 2018. gada 10. novembrī plkst. 9:30 novērotāji izdala komandām uzdevumus (katras skolas novērotājs drīkst mainīt olimpiādes sākumu par 1 stundu);
  4. 2018. gada 10. novembrī (pasta zīmogs) jānosūta risinājumi

   Dacei Andžānei
   (ar norādi „Atvērtā Kopa”)
   Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
   Raiņa bulvāris 8
   Rīga, LV-1050

  5. iepriekš vienojoties, skolu novērotāji var risinājumus nodot personīgi kādam no olimpiādes organizatoriem;
  6. olimpiādes noslēguma pasākums un apbalvošana notiks 2018. gada 15. – 20. decembrī Rīgā (precīzs datums un laiks tiks paziņots).
 6. Uzdevumu risināšana:
  1. uzdevumu komplekts sastāv no 15 uzdevumiem katrā klašu grupā;
  2. komandas uzdevumus risina ne vairāk kā 3 astronomiskās stundas;
  3. dalībskolas nodrošina katru savas skolas komandu ar atsevišķu darba telpu;
  4. uzdevumus risinot, komandas dalībnieki drīkst apspriesties tikai savā starpā;
  5. darba tapšanā drīkst lietot tikai rakstāmlietas (tai skaitā arī lineālus, cirkuļus, dzēšgumijas u.tml.) un novērotāju izdalīto rakstāmpapīru;
  6. visiem citiem palīgmateriāliem (mobilajiem telefoniem, kalkulatoriem, datoriem, grāmatām, pierakstiem u.tml.) jāatrodas aizvērtās somās;
  7. komandas dalībnieki telpu darba laikā atstāj tikai, lai dotos uz tualeti ēkas iekšienē;
 7. Atrisinājumu noformēšana, iesniegšana un vērtēšana:
  1. komandām jāiesniedz ne vairāk kā viens katra uzdevuma risinājums uz atsevišķas lapas ar komandas nosaukumu;
  2. risinājumiem jāpievieno titullapa ar komandas nosaukumu, dalībniekiem un skolu;
  3. melnraksta lapas nav jānodod;
  4. katra uzdevuma risinājumu vērtē ar 0–5 punktiem;
  5. vietas un apbalvojumus katrā klašu grupā piešķir, balstoties uz punktu kopsummu;
  6. par noteikumu neievērošanu olimpiādes organizatori var samazināt komandas punktu skaitu vai komandu diskvalificēt.
 8. Uzdevumu analīze:
  1. oficiālā uzdevumu analīze notiks Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā 2018. gada 10. novembrī plkst. 13:00;
  2. katra skola var rīkot uzdevumu analīzi savām komandām sev piemērotā laikā;
  3. olimpiādes organizatori izsūtīs konspektīvus uzdevumu risinājumus līdz 2018. gada 15. novembrim;
 9. Citi jautājumi:
  1. olimpiādes rīkošanā savā skolā vēlams iesaistīt 12. klases skolēnus, kuri var palīdzēt ar olimpiādes novērošanu, kā arī uzdevumu skaidrošanu pēc olimpiādes;
  2. ja rodas jautājumi, jāvēršas pie Toma Šusta (tomselvijs@gmail.com, 26460940), Elīzas Gailes (eliiza.gaile@gmail.com, 20224924), Reiņa Cirpona (reinis.cirpons@gmail.com, 27810537) vai Daces Andžānes (dace.andzane@gmail.com, 29150514).
Advertisements

1 thought on “Nolikums

 1. Atpakaļ ziņojums: Atvērtā kopa 2016 beidzot ir klāt! | Atvērtā kopa

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s